Diensten GWW & Civiel

Bovisie beschikt over specialisme op het gebied van grond- weg- en waterbouwkunde.
Onze ervaring in directievoering, toezichthouden en veldwerk stellen we graag beschikbaar voor het behartigen van uw belangen als opdrachtgever.
 

Directievoering & Toezicht
   
DLP en MVK
DLP'ers beschikbaar voor infrawerken.
 • Baggerwerken, baggerdepots en grondprojecten
 • Waterbodemsaneringen
 • Dijken, waterkeringen en dijkverbeteringen
 • Vaarwegen en scheepvaart
 • Oevers, beschoeiingen en bodem- en oeververdedigingen
 • Communicatie met belanghebbenden; burgers, beheerders, nutsbedrijven, etc.
 • Bouw- en woonrijpprojecten
 • Asbestsaneringen
Diensten GWW & Civiel
 • Werkomschrijvingen, contractdocumenten en overeenkomsten
 • Ontwerp- en bestekstekeningen in Autocad / Civiel3d
 • Inventarisatie en landmeten
 • In- en uitpeilingen waterbodems t.b.v. bepaling slibvolume
 • GPS volume bepalingen, uitzetwerkzaamheden t.b.v. infraprojecten
 • Waterbodem- en bodemonderzoek

Bovisie

Bovisie is een innovatief projectbureau dat werkt aan projecten in de civiele techniek. Bovisie is in staat om het volledige proces voor u te verzorgen, van ontwerp tot en met nazorg. Wij kunnen dus naast ondersteuning in de voorbereiding ook de daadwerkelijke uitvoering van uw project verzorgen. De experts van Bovisie verzorgen uw diensten vakkundig en op maat.