Baggerdepot Medemblik (Wervershoof) Terug naar overzicht

Het slibdepot is een doorgangsdepot voor het rijpen, ontwateren en indrogen van baggerspecie in de klasse Wonen en Industrie. Na het indrogen wordt de bagger afgevoerd. Het slibdepot heeft een capaciteit van 30.000 m³ bagger per jaar. De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de beste beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. De vergunning is verstrekt aan de combinatie Zwart Infracare & Bovisie. Voor de bagger uit de regio Westfriesland is dit een uitgelezen kans.

Locatie
Wervershoof
Opdracht
Diensten