Baggerproject Waardkanaal Terug naar overzicht

In een Design en Construct project is het waardkanaal uitgebaggerd om de doorvaart, doorstroming en waterkwaliteit van het kanaal te verbeteren. Het ontwerp van de vaargeul inclusief een te ontwerpen/realiseren zwaaikom, is gemaakt door Bovisie B.V.. De zeer beperkt beschikbare ruimte in het Waardkanaal is optimaal benut zodat goed wordt voldaan aan de gestelde hydraulische-, nautische-, ecologische en veiligheidseisen. Het definitieve ontwerp van de vaargeul wordt als digitaal 3D-model in een baggercomputer (gekoppeld aan een plaatsbepalingsysteem) geplaatst. Middels deze methodiek wordt het Waardkanaal nauwkeurig op diepte gebaggerd en de vaargeul geschikt gemaakt voor klasse CEMT-III schepen*.

* De binnen- of rivierscheepvaart is in Europa opgedeeld in `CEMT-klasses` om de afmetingen van vaarwegen in West-Europa op elkaar af te stemmen. De klasse-indeling is bepaald door de Conférence Européenne des Ministres de Transport (CEMT). Per klasse zijn de maximale afmetingen van het schip vastgelegd.

Samenwerking met
J.P. Schilder Bagger-, hei- en grondwerken www.jpschilder.nl

Locatie
Waardkanaal tussen Kolhorn en Amstelmeer
Opdracht
J.P. Schilder Bagger-, hei- en grondwerken
Diensten
Taken Bovisie
  • ontwerp allignement en vaargeul;
  • ontwerp zwaaikom;
  • vervaardigen 3D tekeningen ontwerp t.b.v. automatische machinebesturing;
  • ontwerp erosie reducerende maatregelen;
  • uitvoeren berekeningen aan schroefstraalsnelheden, retourstroomsnelheden en erosiegedrag waterbodem.