Certificering BRL7500 en Protocol 7511 Terug naar overzicht
Gemeente Edam-Volendam is onder de vleugels van Bovisie gecertificeerd voor de BRL 7500 en bijbehorend protocol BRL 7511 voor het baggerdepot Keetzijde te Volendam.

-BRL SIKB 7500 Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie
-SIKB-protocol 7511 Landfarming, ontwatering, rijping en zandscheiding van baggerspecie.
Locatie
Edam-Volendam
Opdracht
Gemeente Edam-Volendam
Diensten