Geintegreerd contract Waterberging 'Brak' Terug naar overzicht
In de herfst- en wintermaanden wordt de neerslag heftiger en langduriger. Reden hiervoor is klimaatverandering. Verwacht wordt dat met name watersystemen die jarenlang dienst hebben gedaan, hierdoor in de toekomst problemen kunnen ondervinden. Er zijn door het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ruim 220 poldersystemen getoetst (BWN-studie) en er is geconstateerd dat ook in de ‘Zijpe- en Hazepolder’ maatregelen nodig zijn om in de toekomst wateroverlast te voorkomen.
Het projectgebied ‘Brak’ ligt in de afdeling OT-PV van deze polder ten zuidoosten van 't Zand waar totaal circa 27.4 hectare extra waterberging gerealiseerd moet worden. Het plangebied neemt circa 4.5 hectare voor zijn rekening.

Het Hoogheemraadschap heeft dit project gegund op basis van UAV-GC 2005. Bovisie zorgt voor de vertaling van het programma van eisen en inrichtingsplan (Ten Haaf en Bakker en Henk Volkers landschapsontwerp) naar een 3d-uitvoeringstekening en de bestanden voor machinale besturing in het veld.

Samenwerking op basis van UAV-GC 2005 met:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier www.hhnk.nl
Locatie
't Zand
Opdracht
Zwart Infracare BV
Diensten
Taken Bovisie
  • Het inmeten van de bestaande situatie;
  • Het maken van uitvoeringstekeningen;
  • Het maken van een grondbalans;
  • Het maken van DTM model voor GPS machinebesturing.