Kadeverbetering Bergermeer Terug naar overzicht

Controle naar veiligheid dijken

De kadeverbetering in de Bergermeerpolder maakt deel uit van een omvangrijk programma van het hoogheemraadschap. Regelmatig vindt controle plaats of de dijken nog veilig zijn, zodat we droge voeten houden. Mede vanwege de klimaatverandering zijn de controles strenger geworden. Daardoor voldoet ook de dijk rondom de ringsloot Bergermeer niet meer aan de eisen. De dijk is op een groot aantal plaatsen niet hoog genoeg. Om de dijk toekomstbestendig te maken is daarom nu nodig de dijk te verbeteren. Bovisie projectbureau heeft het mogelijk gemaakt een tijdelijke locatie te creëren waar de klei uit waterberging Over ’t Hek kan rijpen (drogen) alvorens toe te passen in de kades.
We noemen dit hergebruik ‘Werk met Werk’. Bovisie verzorgt de logistiek, en de coördineert de logistieke werkzaamheden.

Planning
Er wordt ca. 12.000m3 grond in depot geplaatst. De grondtransporten naar de Nesdijk worden vrijdag 15 juni rond de middag afgerond.

De daadwerkelijke werkzaamheden m.b.t. de kadeverbetering worden later opgestart. Dit werk is inmiddels aangenomen door aannemer W.A. Benecke uit Westzaan.
Locatie
Bergen
Opdracht
HHNK
Diensten
Taken
  • regelen algemene zaken m.b.t. bevoegd gezag;
  • vervaardigen 3D tekeningen ontwerp t.b.v. automatische machinebesturing;
  • opname nulsituaties wegen;
  • logistiek van waterberging Over 't Hek naar Bergermeer.