Achtergrond:
Het project Kruiszwin is een samenwerkingsproject tussen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Landschap Noord-Holland en gemeente Anna Paulowna. Binnen het project is waterberging, natuur en recreatie gecombineerd, het gebied heeft een oppervlakte van 34 hectare.

Een deel van het terrein ligt laag en leent zich daarom goed om als waterberging te functioneren en de Kruiszwinsloot wordt verbreed. Door aanwezigheid van zoute brak ontstaat er ruimte voor zeldzame flora. Op de hoge delen aan de noordkant van het terrein komen bloemrijke graslanden met een wandelpad, picknickplekken en natuurspeelplekken voor de jeugd.

Samenwerking met:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier www.hhnk.nl
gemeente Anna Paulowna www.annapaulowna.nl
Landschap Noord-Holland www.lnh.nl

Aan het ontwerp werkten mee:
Henk Volkers, ontwerp & visualisatie
Ten Haaf en Bakker, ecologisch en hydrologisch adviesbureau www.tenhaafenbakker.nl

Locatie
Anna Paulowna
Opdracht
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Diensten
Taken Bovisie:
  • het uitvoeren van milieuhygienisch en geotechnisch onderzoek;
  • het verzorgen van de omgevingsvergunning;
  • het ontwerpen van onderhoudskades, duikerstuwen, bruggen en vlonders;
  • het maken van bestek en tekeningen;
  • het verzorgen van de aanbestedingsprocedure;
  • het voeren van directie in de uitvoeringsfase.