Landverbetering Opperdoes / Medemblik Terug naar overzicht
LANDVERBETERING OPPERDOES
Ontmanteling gronddepot aan het Oosteinde nabij de Markerwaardweg te Opperdoes.
Bij de realisatie van de waterberging Opperdoes werd de vrijkomende grond op dit perceel verwerkt c.q. opgeslagen. Met Bovisie B.V. is een overeenkomst gesloten om de kleigrond af te voeren. Het terrein wordt weer als bouwland opgeleverd. De afvoer van de grond zal in fases gebeuren. Met de gemeente is afgesproken dat via het Oosteinde en het Zwartepad geen transporten met grond zullen plaatsvinden. Van de provincie is toestemming verkregen om een tijdelijke uitrit te hebben op de Markerwaardweg.
Locatie
Opperdoes
Opdracht
Gemeente Medemblik
Diensten

Taken Bovisie
Afzet van de grond:

  • Contacten met bedrijven om te zorgen voor optimale afzetlocaties voor de grond
  • Percelen gereed maken voor akkerbouw
  • Ontmanteling depot c.q. te hoog liggende percelen