Slibdepots Westfriesche Vaart Terug naar overzicht
Delen van de Westfriesche Vaart zijn op dit moment te ondiep, wat de scheepvaart hindert. Om de doorvaarbaarheid te verbeteren en voldoende doorstroming voor de waterafvoer te behouden baggert de provincie deze vaarweg. Het betreft een onderhoudsproject, waarbij de vaart weer op de vastgestelde diepte en breedte wordt gebracht.

Werkwijze
De Westfriesche Vaart wordt hydraulisch gebaggerd door middel van een cutterzuiger, dit is een baggerwerktuig dat met behulp van een grote draaiende snijkop de bodem kan losmaken. De uitkomende bagger wordt vervolgens via een persleiding verzameld in een slibdepot, van waaruit de bagger verder wordt verwerkt. Deze baggermethode veroorzaakt zo min mogelijk overlast voor de omgeving.

Bovisie ontwerpt en exploiteert twee depots (totale hoeveelheid ca. 120.000m3)
Locatie
Middenmeer
Opdracht
Aannemingsbedrijf Verboon Maasland
Diensten

Taken Bovisie
Afzet van de baggerspecie:

  • Contacten met ingelanden m.b.t. optimale afzetlocaties voor de baggerspecie
  • Ontwerptekening 3D slibdepot, GPS-RTK machinebesturing
  • Aanleg slibdepot en coördinerende werkzaamheden
  • Ontmanteling slibdepot