Slibdepots Wieringerrandweg Terug naar overzicht
Werkwijze
Het Wieringerrandmeer wordt hydraulisch gebaggerd door middel van een cutterzuiger, dit is een baggerwerktuig dat met behulp van een grote draaiende snijkop de bodem kan losmaken. De uitkomende bagger wordt vervolgens via een persleiding verzameld in een slibdepot, van waaruit de bagger verder wordt verwerkt. Deze baggermethode veroorzaakt zo min mogelijk overlast voor de omgeving.

Bovisie ontwerpt en exploiteert twee depots (totale hoeveelheid ca. 60.000m3) 
Locatie
Wieringerrandkanaal gelegen aan de Wieringerrandweg
Opdracht
Aannemingsbedrijf Verboon Maasland
Diensten

Taken Bovisie
Afzet van de baggerspecie:

  • Contacten met ingelanden m.b.t. optimale afzetlocaties voor de baggerspecie
  • Ontwerptekening 3D slibdepot, GPS-RTK machinebesturing
  • Aanleg slibdepot en coördinerende werkzaamheden
  • Ontmanteling slibdepot