Voorbereiding baggerwerk 2012 Gemeente Edam-Volendam Terug naar overzicht
De gemeente Edam-Volendam heeft een baggerbeleidsplan opgesteld voor de jaren 2003 tot en met 2012. In het baggerbeleidsplan wordt een gefaseerde aanpak voor het onderhoudsbaggerwerk beschreven. Het baggerwerk zorgt ervoor dat sloten worden uitgediept, waardoor meer capaciteit voor oppervlaktewater gecreëerd wordt. Indien het verwijderde bagger vervuild is of indien het op de kant zetten niet mogelijk is, wordt dit overgebracht naar het gemeentelijk baggerdepot. Het verwijderen van het vervuilde bagger uit de sloten komt de waterkwaliteit ten goede. De kwaliteit van het bagger hangt nauw samen met de situatie ten aanzien van het rioolstelsel, zoals het aantal overstorten en de capaciteit ten aanzien van de opvang van het eerste vervuilde regenwater bij regen.

Bovisie verzorgt de voorbereiding van de baggerwerkzaamheden in 2012
Locatie
Gemeente Edam-Volendam
Opdracht
Gemeente Edam-Volendam
Diensten
De gemeente Edam-Volendam heeft de volgende werkzaamheden aan Bovisie uitbesteed:
  • Het inpeilen van de watergangen en het bepalen van de hoeveelheid baggerspecie.
  • Het uitvoeren van milieuhygiënisch onderzoek
  • Het uitvoeren van ecologisch onderzoek, aanvraag ontheffing en het maken vna een ecologisch werkprotocol
  • Het maken van een RAW-bestek en tekeningen
  • Het begeleiden van de aanbestedingsprocedure