Waterberging Boermanszwin Terug naar overzicht

Achtergrond
Het plangebied ‘Boermanszwin' is onderdeel van de ‘Anna Paulowna polder'. In totaal moet hier circa 5 hectare waterberging gerealiseerd worden. Boermanszwin neemt deze 5 hectare voor zijn rekening.
We gaan waterberging, herstel van een verloren stuk zwin en de aanleg van een stuk recreatief wandelpad (alternatief in het Noord-Hollandpad) combineren met een extensief agrarisch beheer.

Het project 'Boermanszwin' is een integraal samenwerkingsproject tussen:
Provincie Noord-Holland
Gemeente Hollands Kroon
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

http://www.hhnk.nl/werk_in_de_buurt/gebiedspagina's/hollands_kroon/waterberging

Locatie
Anna Paulowna
Opdracht
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Diensten
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de volgende werkzaamheden aan ons uitbesteed:
  • het voeren van directie conform de UAV