Waterberging Zeddeweg Terug naar overzicht

Nieuws 25 oktober 2012:
Over twee weken gaat de aanleg van de waterberging Zeddeweg van start. Het team van Bovisie heeft bestek en tekeningen gemaakt, voert directie en houdt toezicht op de werkzaamheden.

Lees het interview met Johan Jonk van Bovisie en Ferry Schaafsma van de gemeente Edam-Volendam, geplaatst in de NIVO d.d. 24 oktober 2012. Lees verder: Interview Nivo 24 oktober 2012

Inhoud project:
Vertrekpunt voor het ontwerp van de waterberging vormt het karakteristieke veenlandschap. Dit kwetsbare landschap maakt dat er uitdrukkelijk rekening moet worden gehouden met de slappe ondergrond en de specifieke waterhuishouding van het gebied. Zo is een diepe ontwatering en te grote maaiveldverlaging niet mogelijk.

Er zijn drie schetsvarianten verbeeld: een agrarische variant, een natuurlijke variant en een recreatieve variant. Op basis van een vergelijking tussen de varianten hebben de gemeente en het waterschap uiteindelijk een keuze gemaakt voor de agrarische variant, die verder is uitgewerkt. Belangrijk voordeel van deze variant is dat de waterbergingscapaciteit van 10.000 m³ ruimschoots kan worden gehaald en het agrarische karakter behouden blijft. Tegelijk blijft het mogelijk om de locatie ook aantrekkelijk te maken voor wandelaars, door de aanwezigheid van een wandelpad op de kade. Vanwege het natte karakter van het gebied wordt de waterberging met name interessant voor watervogels. Wandelaars kunnen het gebied betreden via een voetgangersbruggen vanuit de aangrenzende woonwijk.

Bovisie werkt samen met:

  • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
  • Gemeente Edam-Volendam
Locatie
Zeddeweg te Volendam
Opdracht
Gemeente Edam-Volendam
Diensten
Taken Bovisie:
  • het inmeten van het projectgebied;
  • het ontwerpen van de kantelstuw en de pomp;
  • het maken van bestek en tekeningen;
  • het verzorgen van de aanbestedingsprocedure;
  • het voeren van directie en toezicht.