Wijdewormerringdijk Terug naar overzicht

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

  • Ophoging van de kruin
  • Versteviging van een deel van de onderberm van de Wijdewormerringdijk.
De onderberm van de noordwestzijde Wijdewormerringdijk wordt met klei verstevigd. Een gedeelte van de benodigde klei komt vrij uit de te realiseren waterberging Noorderweg in Wijdewormer. Hierdoor wordt "werk met werk" gemaakt. 

Samenwerking met:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier www.hhnk.nl
Locatie
Wijdewormerringdijk
Opdracht
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Diensten

Taken Bovisie:
Het hoogheemraadschap heeft de volgende werkzaamheden aan Bovisie uitbesteed:

  • meetwerkzaamheden
  • inventarisatie kabels en leidingen
  • maken van bestekstekeningen
  • opstellen RAW-bestek