Met de visie op landschap
Bovisie richt zich voornamelijk op de ontwikkeling van projecten waarmee in een maatschappelijke behoefte wordt voorzien.

Civiel
Bovisie Projectontwikkeling levert een duurzame bijdrage aan de leefomgeving. Bovisie Projectontwikkeling is vooral in de provincies rondom het IJsselmeer en Markermeer actief. Wij zijn goed bekend met de lokale overheden, grondeigenaren en andere betrokken partijen. Natuur en waterrecreatie zijn veelal een prominent onderdeel van de ontwikkeling.

Vastgoed
Soms doet zich buiten het werkgebied van Bovisie Projectontwikkeling een kans voor, die wij dan uiteraard graag invullen met onze partners. Bij het ontwikkelen van een gebied vormt de omgeving en de wensen van de directe betrokkenen de uitgangspunten voor het uiteindelijke resultaat. 

Landbouw
In het verlengde van onze Grondbank activiteiten houden wij ons vooral bezig met het verbeteren van agrarische percelen. Wij bespreken graag met u onze projectervaringen met daarbije onze referentiewerken. We richten ons op de afzet van baggerspecie, zand-, en o.a. kleiwinning. Samen met u realiseren we verbeteringen!


Bovisie

Bovisie is een innovatief projectbureau dat werkt aan projecten in de civiele techniek. Bovisie is in staat om het volledige proces voor u te verzorgen, van ontwerp tot en met nazorg. Wij kunnen dus naast ondersteuning in de voorbereiding ook de daadwerkelijke uitvoering van uw project verzorgen. De experts van Bovisie verzorgen uw diensten vakkundig en op maat.