Bovisie - een innovatief projectbureau

Creatief & innovatief
voor projecten in de civiele techniek

Onze focus is gericht op Bodemkennis en Gebiedsontwikkeling met de visie op landschappelijke  projecten.  Bovisie is in staat om het proces te verzorgen van ontwerp tot en met realisatie.

Grondstromen & Logistiek

Handel en bemiddeling van grondstoffen.
Milieuadvies en logistiek over weg en water.

projectontwikkeling

Gericht op de ontwikkeling van projecten met de visie op landschap en recreatie.

Bovisie - een innovatief projectbureau

creatief, oplossingsgericht en praktisch

Bovisie is een projectbureau dat ondersteuning biedt aan projecten in de civiele- en infratechniek. Wij zijn in staat om het volledige proces voor u te verzorgen, van ontwerp tot en met nazorg. De experts van Bovisie verzorgen de diensten vakkundig en op maat.

We zijn inzetbaar voor o.a. Projectmanagement, Projectvoorbereiding en Directievoering. Bovisie heeft een platte organisatie met korte lijnen en snelle besluitvorming. Als bureau zijn wij creatief, oplossingsgericht en praktisch ingesteld. Daardoor zijn we in staat om snel te schakelen en kansen te benutten.

Gericht op de afzet en verwerking van secundaire bouwstoffen.

Grondstromen & Logistiek

Voor onze klanten zoeken wij zorgvuldig en met kennis van zaken de meest praktische oplossing voor het verwerken van grond, zand klei en o.a. baggerspecie. Wij beoordelen de kwaliteit van de aangeboden grond en bagger, adviseren over de afzet- en verwerkingsmogelijkheden en verzorgen de bijbehorende logistieke en administratieve procedures. Dit alles wordt gedaan op een zo duurzaam mogelijke manier, rekening houdend met de huidige wet- en regelgeving. 

Gericht op de ontwikkeling van projecten waarmee in een maatschappelijke behoefte wordt voorzien.

Projectontwikkeling

Bovisie Projectontwikkeling is vooral in de provincies rondom het IJsselmeer en Markermeer actief. Wij zijn goed bekend met de lokale overheden, grondeigenaren en andere betrokken partijen. Natuur en waterrecreatie zijn veelal een prominent onderdeel van de ontwikkeling.

Soms doet zich buiten het werkgebied van Bovisie Projectontwikkeling een kans voor, die wij dan uiteraard graag invullen met onze partners. Bij het ontwikkelen van een gebied vormt de omgeving en de wensen van de directe betrokkenen de uitgangspunten voor het uiteindelijke resultaat.

Sluit Menu